Veselinka Milović

mr Veselinka Milović

saradnik u nastavi mr | Filozofski fakultet | honorarno

Rođena sam 17.V 1960. u Nikšiću, gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Odjeljenje za psihologiju) diplomirala sam 1983. godine odbranivši diplomski rad :“Incest“. Poslediplomske studije na Filozofskom fakultetu završila sam u Beogradu. Magistrirala sam 2009.g odbranivši magistarsku tezu: “Visokostresni životni dogadjaji i psihodinamika kriznog procesa“. Doktorsku tezu:“Gubitak posla i mentalno zdravlje“odbranila u u Mostaru 2014.g. Svoju...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPSIHOLOGIJAOsnovne5PSIHOLOGIJA MENTALNOG ZDRAVLJA2 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne6OSNOVI KLINIČKE PSIHOLOGIJE3 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke2VJEŠTINE SAVJETOVANJA2 x 12 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke1PSIHOLOGIJA U ZAJEDNICI SA INTERVENCIJOM U KRIZI2 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne6Vještine savjetovanja2 x 12 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne6Psihologija u zajednici sa intervencijom u krizi2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Zorica Tončić, Nataša Jovović, Nada Šakotić, Veselinka Milović, Katarina Janićijević, Mirjana Petrović-Janićijević, Svetlana JovanovićReading performances of low vision children after using low vision aidSrpski arhiv za celokupno lekarstvo (Serbian Archives of Medicine)

Obavjestenja iz nastave