Veselinka Milović


Veselinka Milović
Šifra: 195292
Prezime i ime: Veselinka Milović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke1PSIHOLOGIJA U ZAJEDNICI SA INTERVENCIJOM U KRIZI2 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke2VJEŠTINE SAVJETOVANJA2 x 12 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne5PSIHOLOGIJA MENTALNOG ZDRAVLJA2 x 11 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne6OSNOVI KLINIČKE PSIHOLOGIJE3 x 12 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne6VJEŠTINE SAVJETOVANJA2 x 12 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne6PSIHOLOGIJA U ZAJEDNICI SA INTERVENCIJOM U KRIZI2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Zorica Tončić, Nataša Jovović, Nada Šakotić, Veselinka Milović, Katarina Janićijević, Mirjana Petrović-Janićijević, Svetlana JovanovićReading performances of low vision children after using low vision aidSrpski arhiv za celokupno lekarstvo (Serbian Archives of Medicine)