ODABRANE TEME IZ STATISTIKE


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita studenti Psihologije će biti osposobljeni da sumiraju podatke o metrikama koje se odnose na brojne pokazatelje čovjekovog stanja, da kvantifikuju odnos između varijabli i da uporede efikasnost različitih metoda, tehnika i procedure o ljudskom djelovanju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA STAMATOVIĆ3x1
2B+1P
MARIJAN MARKOVIĆ2x1
2B+1P