ODABRANE TEME IZ STATISTIKE


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJAN MARKOVIĆ3x1
1S+1P
2x1
1S+1P