Anđela Mijanović

mr Anđela Mijanović

saradnik u nastavi mr | Prirodno-matematički fakultet

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne1MATEMATIKA I0 x 02 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster1STATISTIČKA ANALIZA0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAMaster1STATISTIČKE METODE0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne1OSNOVI STATISTIKE0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke1STATISTIKA0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne1STATISTIKA U SOCIOLOGIJI0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKASpecijalisticke1SLUČAJNI PROCESI0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAMaster1SLUČAJNI PROCESI0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEMaster1SLUČAJNI PROCESI0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke1SLUČAJNI PROCESI0 x 01 x 10 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne1MATEMATIKA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster2KVANTITATIVNE STATISTIČKE METODE0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke2LANCI MARKOVA0 x 01 x 10 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAMaster3PRIMJENA NUMERIČKIH METODA U INŽENJERSTVU0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne4STATISTIKA U PEDAGOGIJI0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne4VJEROVATNOĆA I STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne5TEORIJA VJEROVATNOĆE0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne5TEORIJA VJEROVATNOĆE0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne6STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne6VJEROVATNOĆA I STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne6STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne6LANCI MARKOVA0 x 01 x 10 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne7STATISTIKA U FARMACIJI0 x 01 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne9STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2023SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Andjela Mijanović, Božidar V. Popović, Viktor WitkovskýA numerical inversion of the bivariate characteristic functionAPPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Božidar V. Popović, Anđela Mijanović & Viktor Witkovský Computing the exact distribution of a linear combination of generalized logistic random variables and its applicationsJournal of Statistical Computation and Simulation 
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Božidar V.Popović, AndjelaMijanović, Ali İ.GençOn linear combination of generalized logistic random variables with an application to financial returnsApplied Mathematics and Computation

Obavjestenja iz nastave

Matematika-Statistika

Rezultati popravnog završnog ispita

Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Rezultati popravnog završnog ispita

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Matematika I

Preleminarni rezultati nakon drugog septembarskog roka

Matematika i računarske nauke-Statistika

Termin popravnog završnog ispita

Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Termin popravnog završnog ispita

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Matematika I

Termini - septembarski ispitni rok

Računarske nauke-Vjerovatnoća i statistika

Rezultati nakon drugog septembarskog roka

Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Matematika

Preleminarni rezultati nakon drugog septembarskog roka

Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Rezultati nakon prvog septembarskog roka

Matematika-Statistika

Rezultati nakon prvog septembarskog roka

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Matematika I

Preleminarni rezultati nakon prvog septembarskog roka