Anđela Mijanović

mr Anđela Mijanović

saradnik u nastavi | Prirodno-matematički fakultet

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne1MATEMATIKA ZA EKONOMISTE0 x 04 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne1MATEMATIKA0 x 02 x 20 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster1STATISTIČKA ANALIZA0 x 02 x 10 x 0
MTFMETALURGIJAMagistarske1NUMERIČKE METODE I STATISTIKA0 x 00 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne1OSNOVI STATISTIKE0 x 02 x 10 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAMagistarske1NUMERIČKE METODE I STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKASpecijalisticke1SLUČAJNI PROCESI0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAMaster1SLUČAJNI PROCESI0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEMaster1SLUČAJNI PROCESI0 x 00 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke1SLUČAJNI PROCESI0 x 01 x 10 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAMagistarske2NUMERIČKE METODE I STATISTIKA0 x 00 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster2KVANTITATIVNE STATISTIČKE METODE0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke2LANCI MARKOVA0 x 01 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne3VJEROVATNOĆA I STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne4STATISTIKA U PEDAGOGIJI0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne5TEORIJA VJEROVATNOĆE0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne5MATEMATIKA V0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne5TEORIJA VJEROVATNOĆE0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne5FUNKCIONALNA ANALIZA0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne5FUNKCIONALNA ANALIZA0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne6TEORIJA MJERE0 x 00 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne6VJEROVATNOĆA I STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne6LANCI MARKOVA0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne6TEORIJA MJERE0 x 02 x 10 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne7STATISTIKA U FARMACIJI0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Božidar V.Popović, AndjelaMijanović, Ali İ.GençOn linear combination of generalized logistic random variables with an application to financial returnsApplied Mathematics and Computation

Obavjestenja iz nastave

Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Vjerovatnoća i statistika

Termin kolokvijuma (MUP)

Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Matematika

Termin kolokvijuma (MUP)

Pedagogija (2017)-Statistika u pedagogiji

Пријава за поправни колоквијум

Pedagogija (2017)-Statistika u pedagogiji

Пријава за поправни колоквијум

Ekonomija (model studija 3+2+3)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Kovid rok - rezultati

Obavještenje

Pedagogija (2017)-Statistika u pedagogiji

Obavještenje

Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Evidencija

Matematika-Teorija vjerovatnoće

Evidencija

Matematika i računarske nauke (2017)-Funkcionalna analiza

Rezultati popravnog završnog ispita (teorija)