PSIHOLOGIJA INDIVIDUALNIH RAZLIKA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. identifikuje adekvatne istraživačke postupke u idiografskom i nomotetskom pristupu izučavanja ličnosti; 2. objasni strukturu ličnosti i osnovne dimenzije individualnih razlika; 3. kritički sagledava različite pristupe dimenzijama ličnosti i na osnovu toga vrši izbor adekvatnih mjernih instrumenata za ispitivanje individualnih razlika; 4. preuzima inicijativu u sprovođenju istraživanja individualnih razlika; 5. razvija svijest o značaju provjeravanja i uvažavanja različitih, ali i mogućnosti razvoja novih i adekvatnijih, pristupa iz oblasti istraživanja i na njima zasnovanih teorija individualnih razlika; 6. učestvuje u profesionalnim diskusijama, adekvatno formuliše probleme i nudi argumentovana rješenja uočenih problema individualnih razlika; 7. samostalno osmisli istraživanja koja obuhvataju odnos dimenzija ličnosti po kojima se pojedinci razlikuju sa efikasnim funkcionisanjem pojedinca u različitim situacijama, te na osnovu njih utvrđivanje rješenja problema u praksi; 8. primjenjuje etička načela idiografskog i nomotetskog pristupa ispitivanja individualnih razlika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGICA RAJKOVIĆ2x1
15B+5S+12P
MILORAD SIMUNOVIĆ3x1
15B+5S+12P