Milorad Simunović


Milorad Simunović
Šifra: 190633
Prezime i ime: Milorad Simunović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne1OPŠTA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne1OPŠTA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne2OPŠTA PSIHOLOGIJA SA PSIHOLOGIJOM LIČNOSTI2 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne3PSIHOLOGIJA LIČNOSTI2 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne4PSIHOLOGIJA INDIVIDUALNIH RAZLIKA3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne5PSIHOLOGIJA LIČNOSTI2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije