OSNOVI SOCIOLOGIJE


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ispita student će biti osposobljen da: - Poznaje sociološku nauku i koristi njena saznanja o društvu, društvenim procesima, i promjenama; - Upotrebljava elemntarna znanja o izučavanju društvene strukture, uzročno-posljedičnim odnosima unutar i između strukturnih elemenata; - Razvija istraživačko-empirijsku praksu i primjenjuje rezultate u praksi; - Pokazuje vještine u korišćenju metodološko-sociološke aparature sociologije; - Analizira društvene grupe, porodicu, rodne odnose, društvenu moć i klase shodno planu iz nastave sociologije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR BAKRAČ2x1
30B+1P

Online predavanje SOCIOLOGIJA

Online predavanje

Zavrsni ispir

Zavrsni ispit

Kolokvijum

Sociologija

Sociologija plan rada i ispitna pitanja

PREDAVANJE

PREDAVANJE

PREDAVANJE

PREDAVANJE