Vladimir Bakrač

dr Vladimir Bakrač

vanredni profesor | Filozofski fakultet

    Vladimir Bakrač je rođen u Nikšiću gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu je završio u Baru, a Filozofski fakultet – Odsjek za sociologiju završio je u Nikšiću. Upisao je postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu - Univerzitet Crne Gore 2005. godine, gdje je  na temu  Religija i nacija – teorijska analiza sličnosti i razlika, magistrirao 2008. godine. Godine 2009. upisuje doktorske studije na...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2023SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vladimir Bakrač, Marko Dokić & Branislav RadeljićThe Complexities of Interreligious Dialogue in the Post-Yugoslav ContextJournal of Balkan and Near Eastern Studies
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miomirka Rakonyats, Predrag Zhivkovich, Branislav Radelich, Vladimir BakrachAnalysis of Social Phenomena Related to the COVID-19 PandemicVoprosy Filosofii
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Marko Dokić, Vladimir BakračWardovo hegelijansko shvaćanje države. Država kao uvjet ostvarenja slobode i društvenoga napretkaFilozofska istraživanja
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vladimir Bakrač, Danijela Vuković Ćalasan, Predrag Živković, Rade ŠarovićAdventists in Montenegro—From the Atheistic Psychosis of Socialism to the Post-socialist Individuation of AdventismReligions
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Владимир Бакрач, Mирко Благоевич Конвенциональная религиозность молодежи Черногории Социологические исследования

Obavjestenja iz nastave

Filosofija (2017)-Sociologija

Sociologija

OBAVJESTENJE

Popravni kolokvijum

Ishodi kolokvijuma

Kolokvijum

Apsolventski rok

Kolokvijum