John Doe

dr Vladimir Bakrač

docent | Filozofski fakultet

    Vladimir Bakrač je rođen u Nikšiću gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu je završio u Baru, a Filozofski fakultet – odsjek Sociologija završio je u Nikšiću januara 2005. godine. Iste godine upisao je postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću- Univerzitet Crne Gore, gdje je  na temu  Religija i nacija – teorijska analiza sličnosti i razlika, magistrirao 2008. godine. Godine...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne1SOCIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne1SOCIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIČKE NAUKEDoktorske1POLITIČKA SOCIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne1POLITIČKA SOCIOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne1SOCIOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne1SOCIOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne2POLITIČKA SOCIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne2POLITIČKA SOCIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne2POLITIČKA SOCIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne2POLITIČKA SOCIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne2POLITIČKA SOCIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne2OSNOVI SOCIOLOGIJE2 x 10 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne4POLITIKA I RELIGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne5SOCIOLOGIJA RELIGIJE2 x 12 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne5SOCIOLOGIJA RELIGIJE I0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6SOCIOLOŠKA ISTRAŽ. RELIGIJE U SAVREMENOM DRUŠTVU2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vladimir Bakrač, Danijela Vuković Ćalasan, Predrag Živković, Rade ŠarovićAdventists in Montenegro—From the Atheistic Psychosis of Socialism to the Post-socialist Individuation of AdventismReligions

Obavjestenja iz nastave

Prvi kolokvijum

Psihologija-Osnovi sociologije

Online predavanje SOCIOLOGIJA

Psihologija-Osnovi sociologije

Online predavanje

Psihologija-Osnovi sociologije

Sociologija plan rada i ispitna pitanja

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Rezultati drugog popravnog kolokvijuma

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Rezultati drugog kolokvijuma

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Popravni drugog kolokvijuma