Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da praktično primjeni sledeće metode kliničke procjene nad pripadnicim nekliničke i kliničke populacije i to dokumentuje protokolom procjene: 1.Kliničko intervjuisanje; 2.Bihejvioralnu procjenu; 3.Opservaciju ponašanja; 4.Skale inteligencije Devida Vekslera; 5.Minesota multifazni inventar ličnosti ( MMPI); 6.Prijektivne tehnike i projektivne hipoteze; 7.Projektivni crtež; 8.Test nedovršenih rečenica.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
HELENA ROSANDIĆ6x1
4S+1P