Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
HELENA ROSANDIĆ6x1
4S+1P