Helena Rosandić


Helena Rosandić
Šifra: 195843
Prezime i ime: Helena Rosandić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke1PSIHOLOGIJA U ZAJEDNICI SA INTERVENCIJOM U KRIZI0 x 01 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke1KLINIČKA PROCJENA 10 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke2KLINIČKA PROCJENA 20 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke2PRAKSA 20 x 06 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke2PSIHOPATOLOGIJA DJECE I MLADIH0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke2PSIHOLOGIJA PORODICE0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne5OPŠTA PSIHOPATOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne5UVOD U PSIHOPATOLOGIJU3 x 12 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne6PSIHOLOGIJA U ZAJEDNICI SA INTERVENCIJOM U KRIZI0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor