PSIHOLOGIJA UČENJA I NASTAVE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGICA RAJKOVIĆ2x1
20B
MILICA DROBAC-PAVIĆEVIĆ3x1
20B