Milica Drobac-Pavićević

dr Milica Drobac-Pavićević

vanredni profesor | Filozofski fakultet | honorarno

Milica Drobac - Pavićević, rođena 24. maja 1979. godine u Bačkoj Palanci (Srbija), gdje je i završila osnovnu školu 1994. godine. Iste godine je upisala Medicinsku srednju školu, koju završava 1998. godine u Banjoj Luci (Bosna i Hercegovina). Dalje školovanje nastavlja kao student na Filozofskom fakultetu, Odsjek za psihologiju na Univerzitetu u Banjoj Luci. Diplomski rad pod nazivom “Trajanje doživljaja rata kod mladih“ odbranila je u martu 2003. godine i stekla...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke1PSIHOLOGIJA UČENJA I NASTAVE2 x 10 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJAMaster1PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAMaster2PSIHOLOGIJA UČENJA I NASTAVE3 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke2DIPLOMSKI RAD0 x 00 x 00 x 0
FFISTORIJASpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJASpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne3PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA3 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAMaster3PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJEOsnovne3PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne3PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA I0 x 00 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne4PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne5PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne6OSNOVI PEDAGOŠKE PSIHOLOGIJE2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave