UVOD U PEDAGOGIJU


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Opiše nastanak i razvoj pedagogije; - Objasni osnovne pedagoške pojmove i kategorije; - Analizira funkcije i pojavne oblike vaspitanja; - Razlikuje i povezuje osnovne faktore razvoja ličnosti; - Opiše odnos između pedagoških disciplina i njihovu povezanost sa drugim naukama; - Predstavi savremene pedagoške pravce.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NAĐA KASALICA1x1
30B+4S+2P
VUČINA ZORIĆ3x1
30B+4S+2P