Kasalica Nađa


Kasalica Nađa
Šifra: 900902
Prezime i ime: Kasalica Nađa
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPEDAGOGIJAOsnovne1UVOD U PEDAGOGIJU0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne1ISTORIJA PEDAGOGIJE0 x 02 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne1UVOD U PEDAGOGIJU0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne2TEORIJA VASPITANJA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster2INTERKULTURALNA PEDAGOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster2OSNOVE OBRAZOVNE POLITIKE0 x 02 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne2TEORIJA VASPITANJA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke2INTERKULTURALNA PEDAGOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne5INTERKULTURALNA PEDAGOGIJA0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor