PEDAGOŠKA KOMUNIKOLOGIJA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA ČALOVIĆ2x1
30B+1S+5P
SANDRA BJELAN-GUSKA2x1
30B+1S+5P

Nova objava - 25.03.2020 12:03