PEDAGOŠKA KOMUNIKOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA ČALOVIĆ2x1
30B+1S+5P
SANDRA BJELAN-GUSKA2x1
30B+1S+5P