Katarina Todorović

dr Katarina Todorović

vanredni profesor | Filozofski fakultet | honorarno

Rođena je 1.marta 1972.godine na Cetinju. Osnovnu i srednju školu prosvjetno pedagoškog smjera završila u Podgorici. Diplomirala na odsjeku za Pedagogiju Filozofskog fakulteta, gdje je 2001.godine odbranila i magistarsku tezu pod nazivom "Škola u koncepciji društva koje uči". Radno iskustvo je počela sticati 1996.godine kao stručni saradnik, pedagog u OŠ “Vlado Milić” u Podgorici. Nakon 4 godine prelazi na Filozofski fakultet gdje dobija zvanje Predavača više...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovana Marojević, Katarina Todorović, Saša Milić"Pedagogija slušanja" vs. "pedagogija slušanja odgojitelja": etnografsko istraživanje o autonomiji djeteta u vrtićima u Crnoj GoriDruštvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja

Obavjestenja iz nastave

Predškolsko vaspitanje (2017)-Osnove didaktike

Realizacija nastave posredstvom Zoom apikacije

Obrazovanje učitelja (2017)-Osnove organizacije nastave

Realizacija nastave posredstvom Zoom apikacije

Predškolsko vaspitanje (2017)-Osnove didaktike

OBAVJEŠTENJE

Obrazovanje učitelja (2017)-Osnove organizacije nastave

OBAVJEŠTENJE

Obrazovanje učitelja (2017)-Osnove organizacije nastave

Nova objava - 04.04.2020 00:54

Predškolsko vaspitanje (2017)-Osnove didaktike

Obrazovanje učitelja (2017)-Osnove organizacije nastave

Nova objava - 27.03.2020 01:35

Predškolsko vaspitanje (2017)-Osnove didaktike

Nova objava - 27.03.2020 01:32

Predškolsko vaspitanje (2017)-Osnove didaktike

Obrazovanje učitelja (2017)-Osnove organizacije nastave

Nova objava - 23.03.2020 23:34

Obrazovanje učitelja (2017)-Osnove organizacije nastave

Nova objava - 23.03.2020 08:53