Katarina Todorović


Katarina Todorović
Šifra: 190675
Prezime i ime: Katarina Todorović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne2OSNOVE DIDAKTIKE3 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne3DIDAKTIKA I (UVOD UDIDAKTIKU )0 x 00 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne3DIDAKTIKA3 x 12 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJEOsnovne4DIDAKTIKA S OBRAZOVNOM TEHNOLOGIJOM0 x 00 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne4DIDAKTIKA II ( ORGANIZACIJA NASTAVE)0 x 00 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne4OSNOVE ORGANIZACIJE NASTAVE3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne4ŠKOLSKA PEDAGOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6PEDAGOŠKA KOMUNIKOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije