Katarina Todorović


Katarina Todorović
Šifra: 190675
Prezime i ime: Katarina Todorović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne2OSNOVE DIDAKTIKE3 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne3DIDAKTIKA3 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne4OSNOVE ORGANIZACIJE NASTAVE3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovana Marojević, Katarina Todorović, Saša Milić"Pedagogija slušanja" vs. "pedagogija slušanja odgojitelja": etnografsko istraživanje o autonomiji djeteta u vrtićima u Crnoj GoriDruštvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja
Opširnije