ISTORIJA BALKANA U SREDNJEM VIJEKU II


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - Prepozna najvažnije istorijske pojave i procese na Balkanu od XII do kraja XV vijeka; - Hronološki kategoriše i kritički procijeni istorijske događaje i procese iz oblasti državnopravne, političke, ekonomske i kulturne istorije tog razdoblja; - Definiše kategorije i najvažnije pojmove društvenog života od XII do kraja XV vijeka; - Sistematizuje istorijske događaje iz lokalne i opšte istorije balkanskih naroda; - Poznaje najvažnije istorijske izvore i literaturu o tom razdoblju; - Razvija kompetencije za cjeloživotno učenje.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN ŠĆEKIĆ2x1
7B+7S+13P
MARIJAN PREMOVIĆ3x1
7B+7S+13P