Vasilj Jovović

dr Vasilj Jovović

saradnik u nastavi dr | Filozofski fakultet

BIOGRAFIJA dr VASILJ JOVOVIĆ Rođen sam 20. septembra 1970. godine u Nikšiću. Osnovno obrazovanje stekao sam u OŠ „Ratko Žarić“- Nikšić. Srednju školu - Srednjoškolski centar, odsjek prirodno matematički završio sam u mjestu rođenja. Filozofski fakultet u Nikšiću, odsjek istorija – geografija upisao sam školske 1993/94. godine, a završio školske 1999/00. godine sa srednjom ocjenom 9,70. Diplomski rad iz nacionalne istorije srednjeg vijeka „Stefan Dušan i građanski ratovi u Vizantiji 1341- 1355“ uzeo sam kod akademika Bogumila Hrabaka, a...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFISTORIJAOsnovne1OPŠTA ISTORIJA SREDNJEG VIJEKA0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne2ISTORIJA VIZANTIJE0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne3ISTORIJA BALKANA U SREDNJEM VIJEKU I0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne3POMOĆNE ISTORIJSKE NAUKE I0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne4ISTORIJA BALKANA U SREDNJEM VIJEKU II0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne4POMOĆNE ISTORIJSKE NAUKE II0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave