ISTORIJA BALKANA OD KRAJA XVIII DO 1918.GOD.


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: -Objasni pojmove, fenomene i procese iz istorije Balkana od kraja XVIII vijeka do 1918; -Analizira političke i društvene odnose na prostoru Balkana; -Poznaje karakter i uređenje Osmanskog carstva i Habsburške monarhije, razvoj nacionalno-oslobodilačkih pokreta na Balkanu, društveni i politički život južnoslovenskih oblasti pod osmanskom i habsburškom vlašću, ulogu vjerskih institucija, razvoj kulturnog stvaralaštva, privrednu djelatnost, ulogu institucija u formiranju identiteta i političke svijesti, državni i politički razvoj nezavisnih balkanskih država: Srbije, Grčke, Bugarske, Albanije; -Razumije uticaj regionalnih i evropskih dešavanja na istoriju Balkana od kraja XVIII vijeka do 1918, kao i uticaj velikih sila na Balkanu; -Poznaje najvažnije istorijske izvore i literaturu o tom razdoblju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN TEPAVČEVIĆ2x1
5B+2S+23P
ŽIVKO ANDRIJAŠEVIĆ3x1
5B+2S+23P

Online vježbe iz Istorije Balkana od kraja XVIII vijeka do 1918. godine

Online vježbe iz Istorije Balkana od kraja XVIII vijeka do 1918. godine

OSLOBODILAČKI PORETI NA BALKANU KRAJEM XIX VIJEKA

BALKANSKI NARODI U ISTOČNOJ KRIZI 1875-1878. GODINE