Živko Andrijašević


Živko Andrijašević
Šifra: 190415
Prezime i ime: Živko Andrijašević
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFISTORIJAMaster1IZBORNI PREDMET/ISTORIJA CRNOGORSKE DRŽAVNOSTI2 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAMagistarske1PUS II/ ISTORIJA CRNE GORE XX VIJEKA2 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAOsnovne5ISTORIJA CRNE GORE OD KRAJA XV DO KRAJAXVIII VIJ.3 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAOsnovne5ISTORIJA BALKANA OD KRAJA XV DO KRAJA XVIII VIJ.3 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAOsnovne5ISTORIJSKI PRAKTIKUM V2 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAOsnovne6ISTORIJA CRNE GORE OD KRAJA XVIII DO 1918.G.3 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAOsnovne6ISTORIJA BALKANA OD KRAJA XVIII DO 1918.GOD.3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Opširnije