ISTORIJSKI PRAKTIKUM III


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGUTIN PAPOVIĆ2x1
9B+4S+3P

Istorijski praktikum III - predavanja

Istorijski praktikum III - predavanja

Istorijski praktikum III - predavanja