Dragutin Papović


Dragutin Papović
Šifra: 195797
Prezime i ime: Dragutin Papović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFISTORIJAOsnovne3ISTORIJA CRNE GORE DO KRAJA XII VIJEKA3 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAOsnovne3ISTORIJSKI PRAKTIKUM III2 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAOsnovne4ISTORIJA CRNE GORE OD KRAJA XII DO KRAJA XV VIJ.3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dragutin PapovićUnutrašnji sukobi u Barskoj nadbiskupiji 1965–1970ACTA HISTRIAE
Opširnije