ENGLESKI JEZIK I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. se koristi engleskim jezikom na nivou B2 u svakodnevnoj usmenoj komunikaciji; 2. se koristi engleskim jezikom na nivou B2 u pisanoj komunikaciji; 3. pročita i prevede tekstove sa engleskog jezika nivoa B2 na crnogorski jezik; 4. pročita i prevede tekstove sa crnogorskog jezika na engleski jezik nivoa B2; 5. raspravlja o pročitanom tekstu na engleskom jeziku nivoa B2.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SPOMENKA NIKOLIĆ1x1
ALEKSANDRA NIKČEVIĆ BATRIĆEVIĆ2x1