ISTORIJA VIZANTIJE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAIT ŠABOTIĆ2x1
37B+4S+1P
MARIJAN PREMOVIĆ3x1
37B+4S+1P