POMOĆNE ISTORIJSKE NAUKE I


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni cilj, podjelu i značaj pomoćnih istorijskih nauka;2. Navede značaj: latinske, glagoljske i ćirilske paleografije; 3. Tumači porijeklo, razvoj i oblike latinskog pisma od antike do humanizma; 4. Objasni nastanak i razvoj glagoljice i ćirilice, kao i da koristi istorijske izvore nastale na ovim pismima; 5. Zna najpoznatije glagoljske i ćirilske rukopise i natpise; 6. Navede i objasni značaj i praktičnu primjenu znanja iz: epigrafike, hronologije, filigranologije i toponomastike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VASILJ JOVOVIĆ2x1
9B+1S+1P
MILJAN GOGIĆ2x1
9B+1S+1P

POMOĆNE ISTORIJSKE NAUKE I (ONLINE PREDAVANJE)

POMOĆNE ISTORIJSKE NAUKE I (ONLINE PREDAVANJE)

Nova objava - 09.12.2020 22:09

Nova objava - 02.12.2020 20:15

POMOĆNE ISTORIJSKE NAUKE I (ONLINE PREDAVANJE)

POMOĆNE ISTORIJSKE NAUKE I (ONLINE PREDAVANJE)