ISTORIJA BALKANA U SREDNJEM VIJEKU II


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - Prepozna najvažnije istorijske pojave i procese na Balkanu od XII do kraja XV vijeka; - Hronološki kategoriše i kritički procijeni istorijske događaje i procese iz oblasti državnopravne, političke, ekonomske i kulturne istorije tog razdoblja; - Definiše kategorije i najvažnije pojmove društvenog života od XII do kraja XV vijeka; - Sistematizuje istorijske događaje iz lokalne i opšte istorije balkanskih naroda; - Poznaje najvažnije istorijske izvore i literaturu o tom razdoblju; - Razvija kompetencije za cjeloživotno učenje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJAN PREMOVIĆ3x1
7B+5S+7P
VASILJ JOVOVIĆ2x1
7B+5S+7P

Историја Балкана II први колоквијум

Nova objava - 26.04.2024 11:00

XI nedelja predavanja - Istorija Balkana u srednjem vijeku II

X nedelja predavanja - Istorija Balkana u srednjem vijeku II

IX nedelja predavanja - Istorija Balkana u srednjem vijeku II

VIII nedelja predavanja - Istorija Balkana u srednjem vijeku II

Predavanje - BOSNA U SREDNJEM VIJEKU - I dio