PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit stiče samo osnovna teorijska znanja da prepozna, identifikuje i djelimično uspješno rešava psihološke probleme učenja, nastave, učenika i nastavnika. 1. Usvojio je osnovna znanja o oblicima učenja u školi: o učenju uslovljavanjem, instrumentalnom učenju, učenju putem rešavanja problema, učenju putem otkrića, aktivnom učenju i interaktivnom učenju 2. Prati napredovanje u toku učenja i preduzima adekvatne mjere korigovanja i unapredjenja procesa učenja svog predmeta primjenom racionalnih metoda i tehnika učenja. Primjenjuje znanja o intelektualnom radu i umoru u planiranju i realizaciji nastavnih aktivnosti u toku dana, nedjelje, mjeseca, polugodišta i školske godine. 3. Primjenjuje znanja o individualizaciji obrazovno-vaspitnog rada s obrzirom na sposobnosti i karakteristike ličnosti učenika (prosječne, darovite, ometene pojedince po intelektualnoj sposobnosti) 4. Poznaje osnovne (ekstrinzičke i intrinzičke) motive učenja i primjenjuje na pojedince sa individualnim pristupom za uspješno učenje i razvija nove motive za nastavne sadržaje svog predmeta. 5. Stekao znanja o korišćenju savremene tehnologije u nastavnom procesu (mašina za učenje, kompjutera i drugih savremenih tehnoloških sredstava), kao i tehnika ocjenjivanja i evaluacije znanja učenika u cilju podizanja nivoa objektivnosti ocjenjivanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADA PURIĆ2x1