INFORMATIKA I ISTORIJA I


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. imenuje, opiše i obrazloži osnovne pojmove iz informatike i računarstva; 2. razlikuje i objasni djelove računara i funkcije koje obavljaju; 3. definiše i ilustruje modele podataka, način njihove organizacije, čuvanja, razmjene i obrade kod računarskih sistema; 4. koristi programe za obradu teksta (Word); 5. manipuliše fajlovima i folderima u okviru Windows operativnog sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS MARKOVIĆ2x1
MILUTIN RADONJIĆ2x1

Konačni rezultati sa predlogom ocjena

Termin popravnog ispita

Rezultati ispita

OnLine vježbe

Novi termin za dogovorni čas

On-line predavanja