Boris Marković


Boris Marković
Šifra: 130332
Prezime i ime: Boris Marković
Titula: mr
Zvanje: viši stručni saradnik mr
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFISTORIJASpecijalisticke1INFORMATIKA I ISTORIJA I0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAMaster1INFORMATIKA I ISTORIJA I0 x 02 x 10 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAMagistarske1SPECIJALNE ELEKTRIČNE MAŠINE0 x 00 x 00 x 0
ETFAUTOMATIKA i INDUSTRIJSKA ELEKTROTEHNIKAMaster1MIKROPROCESORI U INDUSTRIJI0 x 01 x 10 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne1OSNOVI RAČUNARSTVA I0 x 01 x 11 x 8
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne1INŽENJERSKA MATEMATIKA0 x 02 x 20 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne1RAČUNARSTVO0 x 02 x 30 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne1RAČUNARSTVO0 x 02 x 10 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKASpecijalisticke2MIKROPROCESORI U INDUSTRIJI0 x 01 x 10 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKASpecijalisticke2SPECIJALNE ELEKTRIČNE MAŠINE0 x 00 x 01 x 1
FFISTORIJAMaster2INFORMATIKA I ISTORIJA II0 x 01 x 10 x 0
ETFAUTOMATIKA i INDUSTRIJSKA ELEKTROTEHNIKAMaster2SPECIJALNE ELEKTRIČNE MAŠINE0 x 00 x 01 x 1
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne2ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA I0 x 01 x 10 x 0
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne3PROGRAMSKI JEZIK II0 x 00 x 02 x 2
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne3RAČUNARSKI HARDVER0 x 00 x 02 x 5
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne3OSNOVI INFORMATIKE0 x 01 x 10 x 0
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne4E-POSLOVANJE0 x 00 x 01 x 1
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne5PROGRAMIRANJE MOBILNIH APLIKACIJA0 x 00 x 02 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije