Boris Marković


Boris Marković
Šifra: 130332
Prezime i ime: Boris Marković
Titula: mr
Zvanje: viši stručni saradnik mr
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
1 Osnove Računarstva I1x11x8
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Metalurgija i materijali (2017)
1 Računarstvo0.5x2
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Metalurgija
2 Računarstvo II1x1S
Filozofski fakultet Osnovne
Obrazovanje učitelja (2017)
3 Osnovi informatike1x1
Filozofski fakultet Specijalisticke
Istorija
7 Informatika i istorija I2x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Energetika i automatika, smjer Automatika
8 Mikroprocesori u industriji (aie)1x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Energetika i automatika, smjer Industrijska elektrotehnika
8 Specijalne električne mašine1x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
1 Inženjerska matematika2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
3 Programski jezik II2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
3 Računarski hardver2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
4 E-poslovanje1x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
6 E-komerc1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije