METODIKA NASTAVE ISTORIJE SA ŠKOLSKIM RADOM


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADA TOMOVIĆ2x1
3B+3S+2P
4x1
3B+3S+2P