Nada Tomović


Nada Tomović
Šifra: 190532
Prezime i ime: Nada Tomović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet političkih nauka Osnovne
Evropske studije
2 Istorija Evrope I2x1S1x1S
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija (2017)
3 Kulturna istorija Evrope u novom vijeku2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija (2017)
3 Opšta istorija novog vijeka od XV vijeka do 1789.3x1
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija (2017)
4 Istorijski praktikum IV2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija (2017)
4 Kulturna istorija Evrope II (1789-1918)2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija (2017)
4 Opšta istorija novog vijeka od 1789 do 1918.3x1
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija
5 Kultura modernog doba I2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija
6 Kultura modernog doba II2x1
Filozofski fakultet Specijalisticke
Istorija
7 Istočno pitanje2x1
Filozofski fakultet Specijalisticke
Istorija
7 Teorijske osnove metodike istorije2x1
Filozofski fakultet Specijalisticke
Istorija
8 Metodika nastave istorije sa školskim radom2x1
Filozofski fakultet Magistarske
Obrazovanje učitelja
1 Izborni kurs - Odabrana poglavlja društvenih nauka2x11x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije