Nada Tomović


Nada Tomović
Šifra: 190532
Prezime i ime: Nada Tomović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFISTORIJAMaster1TEORIJSKE OSNOVE METODIKE ISTORIJE2 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJASpecijalisticke1ISTOČNO PITANJE2 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJASpecijalisticke1TEORIJSKE OSNOVE METODIKE ISTORIJE2 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAMaster2METODIKA NASTAVE ISTORIJE SA ŠKOLSKIM RADOM2 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAMaster2IZBORNI PREDMET/KULTURA SAVREMENOG DOBA2 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJASpecijalisticke2METODIKA NASTAVE ISTORIJE SA ŠKOLSKIM RADOM2 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAOsnovne4KULTURNA ISTORIJA EVROPE II (1789-1918)2 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAOsnovne5KULTURA MODERNOG DOBA I0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije