ASTRONOMSKA GEOGRAFIJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Spozna prostor i vrijeme, kao osnovne dimenzije Svemira, u kojima su materija i energija determinante našeg shvatanja postojanja; 2. Da posjeduje znanja o postanku Svemira , procesima i pojavama u Svemiru; 3. Poznaje dimenzije, strukturu i sastav Svemira, Nebeska tijela i Suncev sistem; 4. Da posjeduje znanja o Rotaciji i Revoluciji Zemlje, posledicama Zemljinih kretanja; 5. Posjeduje opšta znaja o čovjeku u Svemiru; 6. Posjeduje znanja o obliku, dimenzijama i medjusobnom odnosu Zemlje i Mjeseca; 7. Da definiše računanje vremena i kalendare, vremenske zone i datumsku granicu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN GROZDANIĆ2x1
39B+8S
DUŠKO VUJAČIĆ3x1
39B+8S