Goran Grozdanić

mr Goran Grozdanić

saradnik u nastavi mr | Filozofski fakultet

Mr Goran Grozdanić Saradnik u nastavi. Diplomirao je 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiču, na studijskom programu za Geografiju, na temu “Kartografski prikaz objakata geonasleđa Crne Gore”. Postdiplomske master studije završio je na Geografskom fakultetu univerziteta u Beogradu 2018. godine na temu “Monitoring i oditing geodiverziteta i biodiverziteta Skadarskog jezera”. Od 2018. godine, student je doktorskih akademskih studija na...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFGEOGRAFIJAMaster1TOPOGRAFIJA0 x 02 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne1OPŠTA KARTOGRAFIJA0 x 02 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne1GEOINFORMATIKA0 x 01 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAMaster2PRIRODNE NEPOGODE U ŽIVOTNOJ SREDINI0 x 02 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne2ASTRONOMSKA GEOGRAFIJA0 x 02 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne2MATEMATIČKA GEOGRAFIJA0 x 02 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne2BIOGEOGRAFIJA0 x 01 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJASpecijalisticke2PEJZAŽI U GEOGRAFSKOJ SREDINI0 x 02 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne2GEOGRAFIJA0 x 01 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAMaster3GEODIVERZITET I ZAŠTITA GEONASLEĐA0 x 02 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne3STRUKTURNA GEOMORFOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne3TEMATSKA KARTOGRAFIJA0 x 01 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne4DINAMIČKA GEOMORFOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne4GEOEKOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne5FIZIČKA GEOGRAFIJA CRNE GORE0 x 02 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne6LOKALNA GEOGRAFSKA SREDINA0 x 02 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne6SPELEOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave