Goran Grozdanić


Goran Grozdanić
Šifra: 900566
Prezime i ime: Goran Grozdanić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFGEOGRAFIJAOsnovne1MINERALOGIJA I PETROGRAFIJA0 x 01 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne1KLIMATOLOGIJA SA OSNOVAMA METEOROLOGIJE0 x 01 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne2ASTRONOMSKA GEOGRAFIJA0 x 02 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne2GEOLOGIJA-TEKTONIKA I ISTORIJSKA GEOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne2OKEANOGRAFIJA0 x 01 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne2BIOGEOGRAFIJA0 x 01 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne3GEOGRAFIJA EVROAZIJE FIZIČKO-GEOGRAFSKE KARAKTER.0 x 01 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne3HIDROLOGIJA KOPNA0 x 01 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne3STRUKTURNA GEOMORFOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne4GEOEKOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne4GEOGRAFIJA EVROAZIJE DRUŠTVENO-GEOG. KAR. I REGIJE0 x 02 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne4DINAMIČKA GEOMORFOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne5FIZIČKA GEOGRAFIJA CRNE GORE0 x 01 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne6SPELEOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije