Goran Grozdanić


Goran Grozdanić
Šifra: 900566
Prezime i ime: Goran Grozdanić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFGEOGRAFIJAMaster1GEOGRAFIJA ZAŠTIĆENIH PREDJELA0 x 02 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne1MINERALOGIJA I PETROGRAFIJA0 x 02 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne1GEOINFORMATIKA0 x 01 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAMaster2PRIRODNE NEPOGODE U ŽIVOTNOJ SREDINI0 x 02 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne2ASTRONOMSKA GEOGRAFIJA0 x 02 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne2GEOLOGIJA-TEKTONIKA I ISTORIJSKA GEOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne2BIOGEOGRAFIJA0 x 01 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne3STRUKTURNA GEOMORFOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne4GEOEKOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne4DINAMIČKA GEOMORFOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne5FIZIČKA GEOGRAFIJA CRNE GORE0 x 02 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne6LOKALNA GEOGRAFSKA SREDINA0 x 02 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne6SPELEOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije