Goran Grozdanić

mr Goran Grozdanić

saradnik u nastavi mr | Filozofski fakultet

Mr Goran Grozdanić Saradnik u nastavi. Diplomirao je 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiču, na studijskom programu za Geografiju, na temu “Kartografski prikaz objakata geonasleđa Crne Gore”. Postdiplomske master studije završio je na Geografskom fakultetu univerziteta u Beogradu 2018. godine na temu “Monitoring i oditing geodiverziteta i biodiverziteta Skadarskog jezera”. Od 2018. godine, student je doktorskih akademskih studija na...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave