Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Upozna osnovna svojstva vode; 2. Prepoznaje osnovna svojstva hidrogeološke sredine; 3. Prepoznaje osnovna fizička svojstva rijeka, podjelu, zaštitu i kvalitet rečne vode; 4. Prepoznaje osnovna fizička svojstva jezera, podjelu, zaštitu i kvalitet jezerske vode; 5. Prepoznaje osnovna fizička svojstva močvara, podjelu, zaštitu i kvalitet vode; 6. Posjeduje osnovna znanja o specifičnostima hidroloških , limnoloških, potamoloških svojstava terena Crne Gore; 7. Da dobije opšti uvid u problematiku zaštite voda.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija