ASTRONOMSKA GEOGRAFIJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Spozna prostor i vrijeme, kao osnovne dimenzije Svemira, u kojima su materija i energija determinante našeg shvatanja postojanja; 2. Da posjeduje znanja o postanku Svemira , procesima i pojavama u Svemiru; 3. Poznaje dimenzije, strukturu i sastav Svemira, Nebeska tijela i Suncev sistem; 4. Da posjeduje znanja o Rotaciji i Revoluciji Zemlje, posledicama Zemljinih kretanja; 5. Posjeduje opšta znaja o čovjeku u Svemiru; 6. Posjeduje znanja o obliku, dimenzijama i medjusobnom odnosu Zemlje i Mjeseca; 7. Da definiše računanje vremena i kalendare, vremenske zone i datumsku granicu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠKO VUJAČIĆ3x1
20B+2P
GORAN GROZDANIĆ1x1
20B+2P

Datum, vrijeme i datumska granica12.05.2020 23:38

Lokalno, zonalno, svjetsko vrijeme i datumska granica - 13.04.2020 21:42

Orijentacija na nebeskoj sferi - 06.04.2020 21:46

Astronomska geografija - Spoljne planete Sunčevog sistema - 30.03.2020 20:18

Planete Sunčevog sistema - 23.03.2020 20:43

Revolucija Zemlje - 23.03.2020 20:30

Nova objava - 18.04.2020 23:52

Nova objava - 05.04.2020 16:11

Nova objava - 26.03.2020 15:28