CRNOGORSKI -SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA JOVOVIĆ1x1
15B
RAJKA GLUŠICA2x1
15B