Nataša Jovović

dr Nataša Jovović

docent | Filološki fakultet

Nataša Jovović je diplomirala na Filozofskom fakultetu (Nikšić) na Odsjeku za srpski jezik i južnoslovenske književnosti 2008. godine. Na Filozofskom i Filološkom fakultetu UCG bila je zaposlena kao saradnik u nastavi od 2009. godine na sledećim predmetima:  Uvod u lingvistiku, Opšta lingvistika, Analiza diskursa, Sintaksa, Savremeni jezik na Studijskom programu za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, kao i na Studijskom programu za srpski jezik i južnoslovenske književnosti i...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nataša JovovićFilozofska istraživanja Ludwiga Wittgensteina kroz prizmu intertekstualnostiFilozofska istraživanja
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nataša JovovićJezični labirint Julia CortázaraKnjiževna smotra, časopis za svjetsku književnost
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nataša JovovićMetaforičnost naslova romana Mihaila LalićaKnjiževna smotra, časopis za svjetsku književnost
2016SCOPUS
Nataša JovovićNepotpune rečenice u književnoumjetničkom tekstuSlavia Centralis
2015SCOPUS
Nataša JovovićUpotreba lokativa u romanima Mihaila LalićaSlavistična revija

Obavjestenja iz nastave