Nataša Jovović

dr Nataša Jovović

docent | Filološki fakultet

Nataša Jovović je rođena u Nikšiću, 1983. godine. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu (Nikšić) na Odsjeku za srpski jezik i južnoslovenske književnosti 2008. godine. Na Filozofskom i Filološkom fakultetu UCG zaposlena je kao saradnik u nastavi od 2009. godine na sledećim predmetima:  Uvod u lingvistiku, Opšta lingvistika, Analiza diskursa, Sintaksa, Savremeni jezik na Studijskom programu za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, kao i na Studijskom programu za srpski...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke1ANALIZA DISKURSA0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke1ANALIZA DISKURSA0 x 01 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne1CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster1ANALIZA DISKURSA0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne1UVOD U LINGVISTIKU0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke1OPŠTA LINGVISTIKA I0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster1ANALIZA DISKURSA0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster1OPŠTA LINGVISTIKA0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke1OPŠTA LINGVISTIKA I0 x 00 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne1PRAVOPIS (SA KULTUROM IZRAŽAVANJA)0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster1OPŠTA LINGVISTIKA0 x 01 x 10 x 0
FFSTUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKUOsnovne1CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1CRNOGORSKI JEZIK 10 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1CRNOGORSKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne2PRAVOPIS SA KULTUROM IZRAŽAVANJA0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke2OPŠTA LINGVISTIKA II0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke2OPŠTA LINVISTIKA II0 x 00 x 00 x 0
FFSTUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKUOsnovne2SRPSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FFSTUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKUOsnovne2CRNOGORSKI -SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK II0 x 01 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2CRNOGORSKI JEZIK II0 x 01 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2CRNOGORSKI JEZIK 22 x 02 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne3AKADEMSKO PISANJE I RETORIKA2 x 10 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5LEKSIKOLOGIJA S LEKSIKOGRAFIJOM0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6PSIHOLINGVISTIKA2 x 11 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne6PSIHOLINGVISTIKA2 x 10 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6FRAZEOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nataša JovovićJezični labirint Julia CortázaraKnjiževna smotra, časopis za svjetsku književnost
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nataša JovovićMetaforičnost naslova romana Mihaila LalićaKnjiževna smotra, časopis za svjetsku književnost
2016SCOPUS
Nataša JovovićNepotpune rečenice u književnoumjetničkom tekstuSlavia Centralis
2015SCOPUS
Nataša JovovićUpotreba lokativa u romanima Mihaila LalićaSlavistična revija

Obavjestenja iz nastave

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Pravopis s kulturom izražavanja

Pravopis sa kulturom izražavanja

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Uvod u ligvistiku

Nova objava - 09.10.2020 09:11

Engleski jezik i književnost (2017)-Crnogorski jezik 2

Nova objava - 26.05.2020 19:39

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Pravopis s kulturom izražavanja

Nova objava - 26.05.2020 13:36

Engleski jezik i književnost (2017)-Crnogorski jezik 2

Nova objava - 19.05.2020 18:57

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Pravopis s kulturom izražavanja

Nova objava - 19.05.2020 17:20

Engleski jezik i književnost (2017)-Crnogorski jezik 2

Nova objava - 12.05.2020 18:59

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Pravopis s kulturom izražavanja

Nova objava - 12.05.2020 17:46

Engleski jezik i književnost (2017)-Crnogorski jezik 2

Nova objava - 11.05.2020 22:53

Srpski jezik i južnoslovenske književnosti-Opšta lingvistika II

Nova objava - 11.05.2020 22:52