SAVREMENI ŠKOLSKI SISTEMI


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA IVANOVIĆ1x1
22B+4S
SAŠA MILIĆ2x1
22B+4S