SAVREMENI ŠKOLSKI SISTEMI


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA IVANOVIĆ1x1
24B+4S+1P
SAŠA MILIĆ2x1
24B+4S+1P