Jelena Ivanović


Jelena Ivanović
Šifra: 900622
Prezime i ime: Jelena Ivanović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke1EKSPERIMENTALNI PROGRAM ZA RANO OBRAZOVANJE0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke1PEDAGOGIJA SLOBODNOG VREMENA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster1PEDAGOŠKI MENADŽMENT0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster1RAD SA DAROVITOM DJECOM0 x 00 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster1ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA I MEDIJSKA KULTURA0 x 02 x 10 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster1PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKA POLAZIŠTA INKLUZIVNOG OBRAZOV0 x 02 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne1OSNOVI PEDAGOGIJE0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke1PROGRAMIRANJE VASPITNO-OBRAZ.SADRŽAJA0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke1PEDAGOŠKI MENADŽMENT0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke2RAZVOJ PREDŠKOLSKOG KURIKULUMA0 x 02 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster2VASPITANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ NA PREDŠKOLSKOM UZRAS0 x 02 x 10 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster2INKLUZIVNI KURIKULUM U PRAKSI0 x 02 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster2PEDAGOŠKI MENADŽMENT0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke2EVALUACIJA PREDŠKOLSKE USTANOVE0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne3PEDAGOŠKI PRAKTIKUM I2 x 12 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne4SAVREMENI PREDŠKOLSKI SISTEMI0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne4PEDAGOŠKI PRAKTIKUM II2 x 12 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne5SAVREMENI ŠKOLSKI SISTEMI0 x 01 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne5OSNOVI PEDAGOGIJE0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor