Jelena Vukotić

mr Jelena Vukotić

saradnik u nastavi mr | Filozofski fakultet

Mr Jelena Vukotić Saradnik u nastavi Osnovne i specijalističke studije završila je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću sa prosječnim ocjenama A. Diplomski rad na temu: "Modeli identifikovanja darovitih učenika u osnovnim školama" odbranila je 2017. godine sa ocjenom A i školske 2017/18 upisuje magistarske (master) studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na Studijskom programu za pedagogiju, opšti smjer. U roku polaže predviđene...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne1PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne3PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne4Savremeni predškolski sistemi0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne5INTERKULTURALNA PEDAGOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke1PEDAGOŠKI MENADŽMENT0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke2RAZVOJ PREDŠKOLSKOG KURIKULUMA0 x 02 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke1PEDAGOGIJA SLOBODNOG VREMENA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke1PROGRAMIRANJE VASPITNO-OBRAZ.SADRŽAJA0 x 00 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke1PEDAGOGIJA RANOG DJETINJSTVA0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke1PEDAGOGIJA RANOG DJETINJSTVA0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke2INTERKULTURALNA PEDAGOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne3PEDAGOŠKI PRAKTIKUM I2 x 12 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne6Kontinuitet između vrtića i škole0 x 01 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne5Savremeni školski sistemi0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6Razvoj kurikuluma0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6Pedagogija ranog djetinjstva0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster1Pedagoški menadžment0 x 02 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster2Pedagoški menadžment0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster2Interkulturalna pedagogija0 x 02 x 10 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster3Interkulturalna pedagogija0 x 02 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster1Organizacija slobodnog vremena i medijska kultura0 x 02 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster1Pedagogija ranog djetinjstva0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster2Vaspitanje za održivi razvoj na predškolskom uzras0 x 02 x 10 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster1Pedagoško-psihološka polazišta inkluzivnog obrazov0 x 02 x 10 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster2Inkluzivni kurikulum u praksi0 x 02 x 10 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster2Profesionalna orijentacija u inkluziji0 x 01 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne9Rad sa darovitom djecom0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster3Savremeni obrazovni sistemi0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave