METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE I


Semestar: 7
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDRIJANA VUČETIĆ2x2
19B+3S
VESNA VUČINIĆ1x1
19B+3S