Vesna Vučinić

dr Vesna Vučinić

redovni profesor | Filozofski fakultet | honorarno

Profesor dr Vesna Vučinić rođena je u Nikšiću gdje je završila osnovnu i muzičku školu. Gimnaziju je takođe završila u Nikšiću 1972. godine a srednju muzičku školu u Titogradu 1976. godine. U Sarajevu je diplomirala klavirski odsjek 1980. god. Specijalizaciju klavira je nastavila u Lenjingradu na konzervatorijumu Rimski - Korsakov 1986. godine. Na muzičkoj akademiji u Sarajevu magistrirala je iz oblasti muzikologije 1991. godine. Doktorat iz interdisciplinarnih studija umjetnosti odbranila je na Univerzitetu umetnosti u...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Predškolsko vaspitanje (2017)-Muzička kultura

Nova objava - 31.05.2021 11:00

Predškolsko vaspitanje (2017)-Muzička kultura

Nova objava - 24.05.2021 10:55

Predškolsko vaspitanje (2017)-Muzička kultura

Nova objava - 17.05.2021 11:55

Predškolsko vaspitanje (2017)-Muzička kultura

Nova objava - 10.05.2021 11:38