METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE II


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDRIJANA VUČETIĆ1x2
18B+3S
VESNA VUČINIĆ1x1
18B+3S