Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogučnosti da: definiše podjelu istorije kao nauke po predmetu proučavanja (opšta istorija, nacionalna istorija i zavičajna istorija); objasni periodizaciju istorije (vremensku podjelu) na velike vremenske periode (praistorija, stari vijek, srednji vijek, novi vijek i savremeno doba); vrednuje značaj pojave i širenja svjetskih religija na život naroda Sredozemlja (judaizam, hrišćanstvo i islam); objasni glavne karakteristike romantizma i realizma kao dva značajna pravca u evropskoj kulturi i umjetnosti u XIX vijeku; vrednuje i objasni značaj istorijskih procesa i događaja (Berlinski kongres, Balkanski ratovi, Prvi i Drugi svjetski rat) sa stanovišta opšte i nacionalne istorije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NENAD PEROŠEVIĆ2x1
31B+1S+5P