Nenad Perošević


Nenad Perošević
Šifra: 195696
Prezime i ime: Nenad Perošević
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFISTORIJASpecijalisticke1KULTURNO NASLEĐE CRNE GORE I3 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAMaster1KULTURNO NASLJEĐE CRNE GORE I3 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAMagistarske1PUS I/ OPŠTA ISTORIJA XX VIJEKA2 x 10 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJASpecijalisticke1IDENTITET CRNE GORE(ISTORIJSKE I KULTUROLOŠKE OS.)2 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJASpecijalisticke2KULTURNO NASLEĐE CRNE GORE II2 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAMaster2KULTURNO NASLJEĐE CRNE GORE II2 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne2ISTORIJA2 x 10 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne3ISTORIJA EVROPE II2 x 11 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne5OPŠTA SAVREMENA ISTORIJA ( 1917-1941)3 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAOsnovne6OPŠTA SAVREMENA ISTORIJA (1941-1989)3 x 10 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne6IDENTITET CRNE GORE(ISTORIJSKE I KULT. OSOBENOSTI)2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miloš Krivokapić, Nenad PeroševićReligion and Language in the Function of (De)construction of Montenegrin IdentityJOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nenad Perošević, Miloš KrivokapićProsvjećivanje naroda i problem nepismenosti u Crnoj Gori i Jugoslaviji (1947-1951)Annales, Series Historia et Sociologia
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miloš Krivokapić, Nenad PeroševićČuvanje i/ili gubljenje etnolingvističkog identiteta istarskih CrnogoracaActa Histriae
Opširnije