Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. opisuje istorijski razvoj i značaj geografije kao nauke; 2. definiše Zemljina kretanja – dokaze i posljedice; 3. da se orjentiše na Zemlji uz pomoć koordinatnih sistema; 4. prepoznaje osnovne fizičko-geografske karakteristike geoprostora i služi se kartom; 5. opisuje osnovne fizičko-geografske karakteristike Crne Gore; 6. objašnjava osnovne društveno-ekonomske karakteristike Crne Gore.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠKO VUJAČIĆ1x1
29B+1S+4P
GORAN BAROVIĆ2x1
29B+1S+4P