METODIKA MUZIČKE KULTURE


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDRIJANA VUČETIĆ2x2
27B+2S+5P
VESNA VUČINIĆ3x1
27B+2S+5P