METODIKA INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA U VRTIĆU


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Poznaje mehanizme unapređenja sistema vaspitanja i obrazovanja djece sa posebnim obrazovnim potreba u vrtiću; 2. Opisuje specifičnosti razvojnih teškoća; 3. Objašnjava specifičnosti razvojnih smetnji; 4. Obrazlaže ambijent radne sobe u vrtiću za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama; 5. Izrađuje IROP;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADA ŠAKOTIĆ3x1
18B+7S
1x2
18B+7S

Link za nastavu

Link za nastavu

Link za nastavu

Link za nastavu

Link za nastavu