Nada Šakotić

dr Nada Šakotić

vanredni profesor | Filozofski fakultet

Doc.dr Nada Šakotić Rođena je 26. 07. 1961. godine u Nikšiću, gdje je završila osnovnu i srednju školu.  Studijske 1981/82. godine na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću upisala je studije na Odsjeku za razrednu nastavu i  završila ih 27. juna 1983. godine. Studijske 1985/86. godine na Defektološkom fakultetu u Beogradu upisala je  studije na Odsjeku za obrazovanje kadrova za rad sa mentalno zaostalim licima a završila ih 12.10.1987. godine gdje je stekla zvanje diplomiranog defektologa....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne8METODIKA SPECIJALNOG RADA0 x 00 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke2SPECIJALISTIČKI / DIPLOMSKI / RAD0 x 00 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke1RAZVOJNI PROBLEMI U INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU3 x 11 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke2METODIKA INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA3 x 11 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne1OSNOVE INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA2 x 11 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne7PEDAGOGIJA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA0 x 00 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne4INKLUZIVNA PEDAGOGIJA3 x 11 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne5Razvojni problemi u inkluzivnom obrazovanju3 x 11 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne6Metodika inkluzivnog obrazovanja u vrtiću3 x 11 x 20 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne6Metodika inkluzivnog obrazovanja u školi3 x 11 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne8Pedagogija rada sa djecom sa sm. i tešk. u razvoju2 x 11 x 10 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster1Metode rada sa djecom sa socioem.smet. u inkl.nast2 x 10 x 00 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster1Metode rada sa djecom sa smetnj.u čit.,pis.i rač.2 x 10 x 00 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster1Metode rada sa djecom sa ošteć. vida u inkl.nastav2 x 10 x 00 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster2Metode rada sa djecom sa ošteć. sluha i gov. u ink2 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne9Metodika rada sa djecom sa smet. i tešk. u razvoju2 x 11 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne9Metodika rada sa djecom sa smet. i tešk. u razvoju0 x 00 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAMaster3Razvojni problemi u inkluzivnom obrazovanju2 x 10 x 00 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster3Metode rada sa djecom sa me. omet. u inkl. nastavi2 x 10 x 00 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster3Metode rada sa dj.sa tjel. ošteć. i hr.bol.u inkl2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2023SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Veselin Mićanović, Dijana Vučković, Biljana Maslovarić, Nada Šakotić and Tatjana NovovićEffects and challenges to implement differentiated mathematics teaching among fourth graders in MontenegroSouth African Journal of Education
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Veselin Mićanović, Nada Šakotić, Dijana Vučković Utemeljenje i razvitak osnovnog školstva i obrazovanja učitelja u Crnoj Gori od početka XIX. stoljeća do 1916. godineAnnales, Series Historia et Sociologia
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Zorica Tončić, Nataša Jovović, Nada Šakotić, Veselinka Milović, Katarina Janićijević, Mirjana Petrović-Janićijević, Svetlana JovanovićReading performances of low vision children after using low vision aidSrpski arhiv za celokupno lekarstvo (Serbian Archives of Medicine)

Obavjestenja iz nastave