Nada Šakotić

dr Nada Šakotić

vanredni profesor | Filozofski fakultet

Doc.dr Nada Šakotić Rođena je 26. 07. 1961. godine u Nikšiću, gdje je završila osnovnu i srednju školu.  Studijske 1981/82. godine na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću upisala je studije na Odsjeku za razrednu nastavu i  završila ih 27. juna 1983. godine. Studijske 1985/86. godine na Defektološkom fakultetu u Beogradu upisala je  studije na Odsjeku za obrazovanje kadrova za rad sa mentalno zaostalim licima a završila ih 12.10.1987. godine gdje je stekla zvanje diplomiranog defektologa....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster1METODE RADA SA DJECOM SA SOCIOEM.SMET. U INKL.NAST2 x 10 x 00 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster1METODE RADA SA DJECOM SA SMETNJ.U ČIT.,PIS.I RAČ.2 x 10 x 00 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster1METODE RADA SA DJECOM SA OŠTEĆ. VIDA U INKL.NASTAV2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne1OSNOVE INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA2 x 11 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke1RAZVOJNI PROBLEMI U INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU3 x 11 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke2METODIKA INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA3 x 11 x 10 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster2METODE RADA SA DJECOM SA OŠTEĆ. SLUHA I GOV. U INK2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke2SPECIJALISTIČKI / DIPLOMSKI / RAD0 x 00 x 00 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster3METODE RADA SA DJECOM SA ME. OMET. U INKL. NASTAVI2 x 10 x 00 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster3METODE RADA SA DJ.SA TJEL. OŠTEĆ. I HR.BOL.U INKL2 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAMaster3RAZVOJNI PROBLEMI U INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster4MASTER RAD0 x 00 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne4INKLUZIVNA PEDAGOGIJA3 x 11 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne5RAZVOJNI PROBLEMI U INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU3 x 11 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne5PEDAGOGIJA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA0 x 00 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne6METODIKA INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA U VRTIĆU3 x 11 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne6METODIKA INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA U ŠKOLI3 x 11 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne7SPECIJALNA PEDAGOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne8DIPLOMSKI RAD0 x 00 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne8PEDAGOGIJA RADA SA DJECOM SA SM. I TEŠK. U RAZVOJU2 x 11 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne8METODIKA SPECIJALNOG RADA0 x 00 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne9METODIKA RADA SA DJECOM SA SMET. I TEŠK. U RAZVOJU2 x 11 x 20 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne9UČENICI SA SMETNJAMA U UČENJU, PISANJU, RAČUNANJU0 x 00 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne10MASTER RAD0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Veselin Mićanović, Nada Šakotić, Dijana Vučković Utemeljenje i razvitak osnovnog školstva i obrazovanja učitelja u Crnoj Gori od početka XIX. stoljeća do 1916. godineAnnales, Series Historia et Sociologia
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Zorica Tončić, Nataša Jovović, Nada Šakotić, Veselinka Milović, Katarina Janićijević, Mirjana Petrović-Janićijević, Svetlana JovanovićReading performances of low vision children after using low vision aidSrpski arhiv za celokupno lekarstvo (Serbian Archives of Medicine)

Obavjestenja iz nastave