Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Opiše nastanak i razvoj pedagogije; - Navede i predstavi temeljne ideje pedagoških klasika; - Objasni osnovne pedagoške pojmove i kategorije; - Opiše odnos između pedagoških disciplina i njihovu povezanost sa drugim naukama; - Predstavi osnovne koncepcije vaspitanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SUZANA ŠEKARIĆ2x1
41B+4P
VUČINA ZORIĆ2x1
41B+4P