Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - - Praktično upotrebljava nastavna sredstva (Dječji instrumentarij, audio i audio-vizuelna sredstva) - - Demonstrira brojalice, dječije pjesme - - Kreira i samostalno planira slušanje muzike analizirajući karakter odabranih kompozicija - - Eksperimentiše ritmičko-melodijskim motivima kroz igru - Organizuje nastavu koja je vezana za estetsko doživljavanje muzike

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDRIJANA VUČETIĆ OBADOVIĆ2x1
21B+4S+7P
IVA DREKALOVIĆ2x1
21B+4S+7P
VESNA VUČINIĆ3x1
21B+4S+7P

Nova objava - 28.12.2020 11:56

Nova objava - 21.12.2020 11:58

Nova objava - 14.12.2020 13:50

Nova objava - 07.12.2020 13:50