Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osposobljavanje studenata za izradu lutaka koje se mogu koristiti u predškolskim ustanovama. Izrada jednostavne sklopive pozornice za lutke

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA MILJKOVAC2x1
19B+2S+1P